Sukuseuran säännöt

Hoikan Sukuseura ry:n toimintaa ohjaavat yhdistyslain (1989/503) § 8:n tarkoittamat säännöt, jotka käytännössä muodostavat pohjan kaikelle seuran päätöksenteolle. Sukuseuran sääntöjen § 9:n nojalla sääntöjen muuttamisesta voi päättää vain jäsenten muodostama sukukokous äänestyksellä, jossa muutosesityksen on kerättävä vähintään kahden kolmasosan äänienemmistö. 
Yhdistyksen säännöissä on mainittava: 1) yhdistyksen nimi; 2) yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen kunta; 3) yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot; 4) jäsenen velvollisuudesta suorittaa yhdistykselle jäsenmaksuja ja muita maksuja; 5) yhdistyksen hallituksen jäsenten ja yhdistyksen tilintarkastajien sekä toiminnantarkastajien lukumäärä tai vähimmäis- ja enimmäismäärä sekä toimikausi; (16.7.2010/678) 6) yhdistyksen tilikausi; 7) milloin yhdistyksen hallitus ja tilintarkastajat sekä toiminnantarkastajat valitaan, tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaudesta päätetään; (16.7.2010/678) 8) miten ja missä ajassa yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle; sekä 9) miten yhdistyksen varat on käytettävä, jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan.

Yhdistyslaki (1989/503) § 8

Pääset lukemaan sukuseuran säännöt kokonaisuudessaan lataamalla yllä olevan turvallisen PDF-tiedoston tietokoneellesi. Se tapahtuu klikkaamalla hiirellä yllä valkoisella pohjalla olevaa tekstiä: "LATAA SUKUSEURAN SÄÄNNÖT". Ongelmatilanteessa voit olla yhteydessä Joni Niemiseen verkkolomakkeen kautta täältä taikka vaihtoehtoisesti sähköpostitse (osoite: joni.nieminen@live.fi).

Sivusto © 2023 Hoikan Sukuseura ry
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita