Tietoa meistä

Keitä me hoikkalaiset olemme?

Yleistä Hoikan Sukuseurasta

1. Mikä on Hoikan Sukuseuran tarkoitus?

Hoikan Sukuseuran tarkoituksena on lyhyesti sanottuna selvittää Hoikka-suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa. Käytännössä tämä tarkoittaa monenlaisia aktiviteetteja julkaisutoiminnasta sukukokouksiin ja jäsenten keskinäisten suhteiden vaalimiseen.

2. Millaista toimintaa Hoikan Sukuseura järjestää?

Sukuseura voi järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita sukuseuran toimintaan liittyviä tilanteita. Viime vuosina olemme pääsääntöisesti järjestäneet varsinaisen sukukokouksen kerran kolmessa vuodessa, jolloin pääsemme tapaamaan toisiamme ja keskustelemaan yhdessä suvun vaiheista. 

Lisäksi sukuseura kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta ja saattaa tämän tutkimustiedon tulokset jäsenten tietoon. Käytännössä tämä toteutetaan julkaisutoiminnalla, minkä lisäksi vuonna 2024 julkaistu Hoikan sukukirja edistää osaltaan tämän tarkoituksen toteutumista. 

3. Kuka päättää Hoikan Sukuseuran asioista?

Sukuseuran tärkeimmät päätökset tekee aina jäsenten muodostama varsinaisen sukukokous. Sukukokouksessa jäsenet nimittävät sukuseuran hallituksen, joka hoitaa yhdistyksen juoksevia asioita sukukokousten välillä. Löydät nykyisen hallituksen tiedot täältä.

Sivusto © 2024 Hoikan Sukuseura ry
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita